top of page
  • רינה בן-עמי

מחאה שקטה

Updated: Mar 25, 2020


השנה מציינים בכל העולם 150 שנה להולדתו של מוהנדס קרמצ'נד גנדהי, הרי הוא מהאטמה גנדי, שגם כ-70 שנה לאחר עזיבתו את העולם, נותר כדמות מופת והשראה לרבים בהודו ובעולם בכלל.

דרך סיפור קהילת בני ישראל, נתחבר אל תורתו של גנדהי - SATYAGRAHA, שהטיף לאחיזה מוצקה באמת ולנאמנות מלאה של האדם לצו מצפונו בדרך של הקרבה עצמית, וללא שימוש באלימות.

אז מהי אותה שיטה של גנדהי ל"אחיזה מוצקה באמת" ומה אנחנו יכולים ללמוד ממנה על עצמנו ועל חיינו היום?

לקריאת הכתבה המלאה "מחאה שקטה", שהכנתי והתפרסמה בגיליון 269 (פברואר 2019) של מגזין "חיים אחרים", מוזמנים להקליק כאן

14 views0 comments
bottom of page