top of page
  • רינה בן-עמי

תבונתה של אישה


דווקא היום כשנשים חופשיות לבחור את דרכן בחיים, אחרי שניפצו לא מעט תבניות, מוסכמות והרגלים... הן מגלות את השפעתה העמוקה של התרבות הפטריארכלית עליהן לאורך דורות, ומבקשות לחזור אל טבען הפנימי האמיתי...

אבל אחרי כל כך הרבה שנים של ניתוק, איך נדע או מי תראה לנו את הדרך חזרה?

מוזמנות להציץ פנימה, אל הכתבה "תבונתה של אישה" שהכנתי עבור המגזין "חיים אחרים", והתפרסמה בחודש מרץ 2018.

לקריאת הכתבה המלאה... יש ללחוץ כאן


22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page