top of page
  • רינה בן-עמי

כוחם של הרגלים


"אינך יכול ללמד אדם דבר; אתה יכול לעזור לו למצוא את הדבר בתוך עצמו", אמר גלילאו גליליי, אבל אנחנו כנראה לוקים באי-שפיות אנושית, שאותה הגדיר אלברט איינשטיין: "אנחנו ממשיכים לעשות את מה שאנחנו חושבים, פעם אחר פעם, ומצפים לתוצאות שונות".

כבני אדם יש לנו את היכולת לשנות ולשפר את עצמנו, אבל... ההרגלים גורמים לכך שדברים מסוימים בחיינו מקובעים, בעוד שאחרים "עפים ברוח"...

אז מהם הרגלים, מדוע ואיך הם נוצרים... האם אפשר לשנותם, וכיצד?

להמשך קריאת הכתבה שהכנתי עבור מגזין "חיים אחרים"

והתפרסמה בגיליון נובמבר 2017 (254) לחץ כאן

72 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page