top of page
  • רינה בן-עמי

פה סח - לדבר נכון


פעם בני האדם דיברו במפגש פנים אל פנים. אחר כך הם החלו גם לכתוב מכתבים ולדבר בטלפון.

המפגש לא היה הכרחי עוד לדיבורים.

בהתאמה לכך, הדברים שעברו ביניהם השתנו.

מאוחר יותר נולדו צורות תקשורת חדשניות ומהירות. המשפטים התקצרו, המילים השתנו, לעתים התעוותו, ולעתים אף הוחלפו באימוג'י, סמל גרפי המביע רגש או רעיון כלשהו. האדם, על פי רוב, יכול לדבר עכשיו באינסוף מילים ובאינספור צורות, אבל בתוך כל הריבוי הזה, האם הוא אומר דבר משמעותי אחד?

יכולת הדיבור, שאותה אנחנו תופשים בדרך כלל כמובנת מאליה, ניתנה לאדם כמתנה המאפשרת ל לבטא את עצמו, ואת עולמו באופן נכון ומדויק...

כדי לגלות את המשמעות העמוקה של הדיבור על פי תורת הקבלה והחסידות, ומה ניתן לעשות כדי לתקן את הדיבור שלנו, מוזמנים להעמיק את הקריאה בכתבה "פה סח" שהכנתי עבור המגזין "חיים אחרים", והתפרסמה בגיליון אפריל 2017 (247).

111 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page