• רינה בן-עמי

הדברים שאנחנו מדברים


פעם חשבתם על כל הדברים שאנחנו מדברים? על מה אנחנו באמת אומרים אחד לשני?

יונתן בלומפלד מציג את הדברים בצורה פואטית...

אפשר לחייך בדרך :)

#דיבורנכון #יונתןבלומפלד

27 views0 comments

Recent Posts

See All

רינה בן-עמי 2018 © Transfear כל הזכויות שמורות

copyright 2018. All Rights Reserve