top of page
  • רינה בן-עמי

להקשיב באמת


עם יד הלב.. האם אנחנו באמת מקשיבים?

מרבית בני האדם יכולים לשמוע, אבל בשביל לקיים מערכת יחסים עם אחרים

ולחיות חיים מלאים בתוך החברה, אנחנו צריכים להקשיב.

אז מה זאת באמת הקשבה? איך היא מתבטאת?

מה ההקשבה מעניקה או מאפשרת לנו - כמדברים וכמקשיבים?

למה כל כך קשה לנו להקשיב? ובעיקר - איך אפשר להתחיל לתרגל ובאמת להקשיב.

להמשך קריאה בכתבה : "להקשיב באמת", מתוך המגזין "חיים אחרים", גיליון פברואר 2017 (245)

68 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page