top of page
  • רינה בן-עמי

צורה לנו - משמעות החיים


כשאנחנו מתבוננים החוצה על העולם החיצוני שבו אנחנו חיים, אנחנו מגלים שהכל מורכב מצורות גאומטריות.

הצורות הבסיסיות ביותר הן - העיגול, ריבוע ומשולש.

מה הקשר בין הצורות הגאומטריות הללו לבריאה ולהתפתחות האנושית?

איזו חכמה טמונה בתוכן?

ומה אנחנו יכולים ללמוד מחכמה זו על הפוטנציאל שלנו, ועל האופן שבו ניתן להתחיל לממשו יותר... להמשך קריאה

(מתוך הכתבה שהכנתי עבור מגזין "חיים אחרים" - אוקטובר 2016) - לקריאה כאן

46 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page