top of page
  • רינה בן-עמי

לרפא את הילד הפנימי


בתוך כל אחד מאיתנו קיים ילד פנימי, שמשפיע עלינו ומנהל אותנו לאורך כל חיינו.

כילדים הושפענו מההורים ומהסביבה, וחלק גדול מהשפעות חיצוניות אלה פצע אותנו

ונהפך לאמונות ולדפוסים חוסמים, רבים מהם לא מודעים.

יש דרכים שונות המסייעות לנו לחזור לאחור, לפגוש את הילד הפנימי שלנו,

לאהוב אותו, לבקש ממנו סליחה ולרפא אותו - וכך לשחרר את הבעיות והמחסומים ולחיות איתו ועם עצמנו בשלום...

(מתוך כתבה שהכנתי והתפרסמה במגזין "חיים אחרים" (ספטמבר 2016)

191 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page