top of page
  • רינה בן-עמי

אמנות החיים - Art of Living


צילום מנדלה חופשית של איתן קדמי, "דרך המנדלה"

מאז ומעולם ביקש האדם להתחבר לדרכים שיאפשרו לו להביע את עצמו כחלק מהחברה ומהיקום.

אחת מהדרכים היא אמנות.

תהליך היצירה מתקיים מתוך מפגש עם דבר מה שמעבר לזמן - "קסם", "השראה" או "אלוהות" - שיוצא מתוך נפשו ורוחו של היוצר, מוצא ביטוי בעולם החומר ומהדהד.

נפגשתי עם אמנים מתחומים שונים - תיאטרון, מנדלה, קליגרפיה וקול - על המשמעות הרוחנית של האמנות ועל מהות היצירה.

לקריאת הכתבה המלאה, כפי שהתפרסמה במגזין "חיים אחרים", אוקטובר 2015 (גיליון 229)

19 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page