top of page
  • רינה בן-עמי

עושים אהבה


האם אנחנו יודעים מהי מיניות?

האם אנחנו מאפשרים לעצמנו לחוות ולבטא את המיניות שבתוכנו?

ואיך אנחנו עושים זאת?

דווקא בתקופה שבה הפיזור הוא גדול, והשמש הארץ-ישראלית שולחת אותנו החוצה בבגדים קצרים,

הנה הזדמנות להסיר מעל העיניים כמה צעיפים...

את הכתבה המלאה, שהתפרסמה במגזין "חיים אחרים", אוגוסט 2015 (גיליון 227)

תוכלו לקרוא כאן

15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page