top of page
  • רינה בן-עמי

דמנהור - חיים בקהילה רוחנית


צילום: הפדרציה של דמנהור

קהילה של כ-500 תושבים בצפון איטליה, בוחרת לחיות חיים בעלי משמעות,

המבוססת על ערכים אתיים רוחניים, במטרה לקדם את ההתעוררות של התודעה האנושית.

הם חולמים הרבה, אבל מקפידים גם להגשים את החלומות שלהם במציאות.

אחת מההגשמות הללו, הם מקדשי האנושות התת קרקעיים שבנו לאורך שנים ארוכות

והיום נחשבים כפלא השמיני בעולם...

לקריאת הכתבה לחץ כאן

(מתוך מגזין "חיים אחרים", יוני 2015.

75 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page