top of page
  • רינה בן-עמי

מורה לחיים


"כל אדם זקוק למורה רוחני בנקודה מסוימת בדרך הרוחנית שלו שיסייע לו להתעלות מעל לעצמי שלו", נאמר בספר "הסודות האבודים של אטלנטיס", אבל מה לעשות שהמושג "גורו", או "מורה רוחני" הפך להיות שנוי במחלוקת בשנים האחרונות.

מצד אחד, יש מורים רוחניים גדולים וידועים שהובילו באהבה מאות, אלפי ואפילו מליוני אנשים בדרכם הרוחנית, ומצד שני, יש מתחזים ונוכלים שגרמו נזק עמוק למאמיניהם.

אז מהו גורו? מהם יחסי מורה-תלמיד נכונים וכיצד בוחרים מורה טוב ואמיתי?

לקריאת הכתבה המלאה לחץ כאן

(מתוך המגזין: "חיים אחרים", גיליון 220)

#גורו #מורהלחיים #מורהרוחני #אור #הדרך #תלמידות #התמסרות #אמת #אחריות #רינהבןעמי

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page