top of page
  • רינה בן-עמי

ריקוד החיים - ביודנסה


ביודנסה, או 'ריקוד החיים', היא שיטה של אינטגרציה רגשית,

של התחדשות ושל לימוד מחדש של תפקודי החיים המקוריים.

המטרה שלה היא ליצור אחדות בין שלושת המרכזים של חיינו -

המחשבות, הרגשות והפעולות שלנו...

לקריאת הכתבה במלואה לחץ כאן

(מתוך המגזין: "חיים אחרים)

16 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page